Đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có 'không quá 5 phó chủ tịch'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đề xuất có không quá 5 phó chủ tịch tỉnh, còn UBND thành phố Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.

Sáng 31/5, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục đích việc xây dựng bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đề ra.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách lớn.

Đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có 'không quá 5 phó chủ tịch' ảnh 1

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Như Ý)

Đối với 2 chính sách tương tự như các địa phương khác, tại Nghệ An, HĐND tỉnh được quyết định áp dụng các phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí. Chính sách này tương tự như tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Khánh Hòa và TP HCM.

Chính sách 2 là tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi thành dự án độc lập. Chính sách này tương tự với tỉnh Khánh Hòa.

Về 8 chính sách tương tự các địa phương khác, nhưng có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Trong đó, chính sách 1 quy định, HĐND tỉnh Nghệ An quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ các địa phương khác của tỉnh.

Còn chính sách 2, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I.

Với chính sách 3, tỉnh Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và thể thao do HĐND tỉnh quy định…

Tại nhóm chính sách này cũng quy định, tỉnh Nghệ An được thực hiện hình thức hợp đồng BT đối với các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí; bãi đỗ xe; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức bộ máy, dự thảo nghị quyết cũng quy định, UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch. Riêng tại thành phố Vinh, HĐND được thành lập 3 Ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội. HĐND thành phố Vinh có không quá 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách; UBND thành phố Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.

Theo quy định hiện hành, chỉ Hà Nội và TPHCM được phép có 5 phó chủ tịch UBND, các thành phố trực thuộc trung ương còn lại có không quá 4 phó chủ tịch.

MỚI - NÓNG