Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh vào chiều 12/10, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, tuổi trẻ tỉnh phải tận dụng lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch. Đồng thời, quảng bá hình ảnh của quê hương Trà Vinh đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Đồng hành thanh niên khởi nghiệp

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Trà Vinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Trung ương Đoàn. Đồng thời, xung kích tình nguyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 2

Điển hình như công tác giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Trà Vinh chú trọng triển khai với nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn trong các đối tượng thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên được triển khai sinh động, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã vận động lực lượng xã hội quan tâm, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành với thanh niên trong học tập, trong định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và phát triển kỹ năng xã hội. Trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ thanh niên Trà Vinh khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, hơn 2 năm trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn tỉnh đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu triệu và phát huy thanh niên, bám sát và nêu cao tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. “Với tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng đã giúp đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao”, chị Trang nhấn mạnh.

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 3

Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, 5 năm tới là thời kỳ đất nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, cũng như tới công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 4

Tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý một số vấn đề cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đó là tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành. “Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn. Tuổi trẻ tỉnh nhà phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Trà Vinh đến bạn bè trong nước và quốc tế”, chị Trang nhấn mạnh.

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 5

Bên cạnh đó, trong triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, cùng với việc kế thừa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát huy trí tuệ, tình thần tình nguyện và sáng tạo của thanh niên. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào sản xuất theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện công nghiệp hóa tỉnh Trà Vinh một cách bền vững.

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh: Tận dụng lợi thế văn hoá địa phương để phát triển kinh tế, du lịch ảnh 6

Ngoài ra, cần phải tận dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ của thanh niên, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên, từng bước tạo lập môi trường cho đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện chuyển đổi số. “Là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất với chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn Trà Vinh cần chủ động, tích cực tham gia vào nhiệm vụ này và đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân đi đầu”, chị Trang nói.

Muốn làm được điều đó, đoàn thanh niên tỉnh Trà Vinh cần có chương trình, đề án với những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, thực hiện chuyển đổi số cả trong tổ chức và hoạt động của Đoàn. Nếu thực hiện thành công sẽ giúp quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và Trà Vinh nói riêng có nhiều bước đột phá, hiệu lực, hiệu quả hơn.

MỚI - NÓNG