Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an và Bộ Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì sự nghiệp chung của đất nước và phát triển của lực lượng công an và ngành tư pháp trong giai đoạn mới, các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm cao.

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình làm việc với các bộ, ngành lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", ngày 7/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Các ý kiến đóng góp, thảo luận tại các buổi làm việc đánh giá cao dự thảo Đề án được xây dựng công phu và đóng góp một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của ngành công an, ngành tư pháp. Trong số đó, nhiều ý kiến đề cập đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, hệ thống cơ quan thi hành án phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an và Bộ Tư pháp ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về hoàn thiện Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập, hoàn thiện các thiết chế đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai giai đoạn từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 77 năm qua kể từ ngày thành lập, ngành công an đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng chú trọng xây dựng lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở không ngừng lớn mạnh mọi mặt, điển hình là triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả, đóng góp to lớn của ngành Công an được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương và các chuyên gia đã thẳng thắn, trách nhiệm trao đổi và làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó có tổ chức bộ máy nhà nước của ngành công an.

Chủ tịch nước nêu rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành công an đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đổi mới phải dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn, làm cho lực lượng công an không ngừng lớn mạnh…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các chuyên gia pháp lý đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì sự nghiệp chung của đất nước và phát triển của lực lượng công an và ngành tư pháp trong giai đoạn mới, các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm cao và có cơ sở lý luận, thực tiễn đối với những vấn đề chuyên sâu của hai ngành. Cùng với đó, đã làm rõ cũng như đề xuất, gợi mở một số giải pháp thiết thực về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an và tư pháp.

Đối với một số vấn đề đặt ra trong Đề án có liên quan đến ngành công an, ngành tư pháp và nhiều cơ quan khác, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý trong các buổi làm việc, từ đó tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét lựa chọn phương án phù hợp trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận…

MỚI - NÓNG