Có 14 kết quả :

Bao giờ các trạm thu phí ở Bình Dương dừng hoạt động?

Bao giờ các trạm thu phí ở Bình Dương dừng hoạt động?

TPO - Người dân tại tỉnh Bình Dương cho rằng, các trạm thu phí trên địa bàn đã thu phí rất nhiều năm, có điểm đã hết hạn và bố trí các trạm gần nhau nên cần thiết phải tháo dỡ. Về việc này, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã thông tin về thời hạn thu phí đối với các trạm.