Cao đẳng Y tế Hà Nam xét tuyển nhiều lần năm 2015

Cao đẳng Y tế Hà Nam xét tuyển nhiều lần năm 2015
TPO - Cao đẳng Y tế Hà Nam vừa công bố đề án tuyển sinh riêng vào trường. Theo đó, năm 2015, trường nhận hồ sơ và xét tuyển từ ngày 20/6 đến 10/11, được chia làm nhiều đợt xét tuyển.

Theo đế án tuyển sinh riêng năm 2015, Cao đẳng Y tế Hà Nam có hai phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông đối với ngành đào tạo cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phương án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) trung học phổ thông (hoặc tương đương) ngành cao đẳng:

I

NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU TUYỂN/ TỔNG CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH

GHI CHÚ

1

Điều dưỡng

C720501

A (Toán, Vật lý, Hoá học)

B (Toán, Hoá học, Sinh học)

50%

Tiêu chuẩn xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương);

- Đối với học sinh học trung học phổ thông phải có hạnh kiểm khá trở lên.

Điểm xét tuyển và quy tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển

- Điểm trung bình từng môn thuộc khối xét tuyển của 6 học kỳ các năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt từ 5.5 trở lên (ba môn cho từng khối là M1, M2, M3), trong đó:

+ Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Khối B: Toán, Hóa học, Sinh học.

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (MUTKV, MUTĐT).

- Công thức tính điểm xét tuyển: MXT

MXT= M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

Quy tắc xét tuyển

- Thí sinh phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển (điểm a. trên)

- Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh xét những thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chuẩn xét tuyển, cùng bằng điểm xét tuyển, thực hiện việc xét tuyển theo theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh có điểm trung bình năm học lớp 12 cao hơn.

+ Thí sinh có điểm ưu tiên khu vực (KV) theo thứ tự từ KV1 đến KV2NT, đến KV2 và KV3.

+ Thí sinh có điểm ưu tiên đối tượng (ĐT) theo thứ tự của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Lịch tuyển sinh của trường

-  Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 20/6 đến 10/11 hàng năm và được chia làm nhiều đợt xét tuyển (căn cứ dấu ghi ngày của bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Công bố kết quả xét tuyển theo đợt: 15/8; 15/9; 15/10 và 15/11 hàng năm

- Khi nhập học thí sinh phải chứng nhận đã tốt nghiệp THPT mới được công nhận hoàn thành thủ tục nhập học và công nhận là sinh viên của trường.

Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

MỚI - NÓNG