Bộ Tài chính kiểm tra việc địa phương nhận ô tô biếu, tặng

TP - Bộ Tài chính cho biết, bộ này đã thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương về việc tiếp nhận, sử dụng ô tô do các doanh nghiệp biếu, tặng. 

Đồng thời, đã tổng hợp kết quả rà soát của các bộ ngành, địa phương về việc tiếp nhận, sử dụng ô tô do các doanh nghiệp biếu, tặng.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng báo cáo Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016; báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát, xử lý ô tô dôi dư của các bộ ngành, địa phương.

Ngoài ra, bộ này cũng thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng về việc sắp xếp, xử lý quỹ nhà, đất của các bộ, ngành đã di dời đến trụ sở mới.

MỚI - NÓNG