Có 8 kết quả :

Dân nhớ gì?

Dân nhớ gì?

TP - Những ngày qua, xuất hiện nhiều trên báo chí là thông tin bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại các bộ, ban ngành, địa phương. Hầu như ngày nào cũng có vài thông tin về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở mọi cấp, từ trung ương tới địa phương, sở ngành,… Dân có biết, có nhớ những cán bộ đó là ai không? 
TPHCM bổ nhiệm 4 nhân sự lãnh đạo mới

TPHCM bổ nhiệm 4 nhân sự lãnh đạo mới

TPO - UBND quận 2, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc và các tổng công ty Nông nghiệp, Văn hóa Sài Gòn TNHH Một thành viên trực thuộc UBND TPHCM vừa được kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt.