Có 4 kết quả :

Hải Phòng bầu bí thư mới

Hải Phòng bầu bí thư mới

Sáng 1-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIV đã bế mạc sau 3 ngày làm việc, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, gồm 55 người và đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng, gồm 21 người.