Có 676 kết quả :

Dấu ấn trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi

Dấu ấn trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi

TP - Với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt kết quả toàn diện, để lại nhiều dấu ấn cảm xúc.