Có 11 kết quả :

Bánh kem cháy

Bánh kem cháy

TP - Sinh nhật bạn, không được mời… em buồn xo. Hôm sau đi học về, manh áo cũ sờn của em bị rách, mặt rướm máu.