12 sinh viên ĐH Hồng Đức tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

12 sinh viên ĐH Hồng Đức tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'
TPO - Sáng 27/4, Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Tại cuộc họp, Phòng PA83, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông qua về thực trạng quy mô, địa bàn hoạt động và hậu quả để lại của Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan công an cũng đã cung cấp các nội dung như: đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời nhắm đến; thủ đoạn lôi kéo; cách thức lôi kéo; biểu hiện của những người theo Hội; hậu quả để lại sau khi đi theo Hội… Qua đó giúp các sinh viên, đoàn viên, cán bộ giáo viên cảnh giác hơn trước các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đã bắt đầu xuất hiện một nhóm người từ địa phương khác như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Bắc Giang,.... đến truyền đạo trái phép tự xưng là "Hội Thánh Đức Chúa Trời" cứu thế nhân loại.

Theo đó, đối tượng mà các nhóm người tập trung hướng đến là các bạn trẻ sinh viên, đoàn viên thanh niên. Theo thống kê, tại Trường Đại học Hồng Đức hiện có 12 sinh viên tham gia vào Hội (trong đó 2 sinh viên đã ra trường).

Ban Giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đang có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để kịp thời ngăn chặn tình trạng sinh viên bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Như, có công văn yêu cầu các Trưởng đơn vị, đoàn thể bằng nhiều kênh khác nhau thông tin đến học sinh, sinh viên chủ động tránh tiếp xúc với người lạ để bị dụ dỗ, lôi kéo, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình trong sinh viên để kịp thời can thiệp và xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Quản lý nội trú, Ban quản lý nhà ở sinh viên, Ban bảo vệ tăng cường kiểm tra, tuần tra nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên nội trú và các khu vực trường; có giải pháp kiểm soát khách ra vào trường và khu nội trú…

Bên cạnh đó, các khoa kịp thời nắm bắt danh sách sinh viên tham gia Hội, tìm cách gần gũi, giáo dục để sinh viên trở về cuộc sống thực tại. Những sinh viên chưa bị lôi kéo phải giáo dục, cung cấp thông tin… để không có sinh viên tham gia mới...

MỚI - NÓNG