Vì sao chúng ta thường khó ngủ khi bị 'lạ giường'?

Vì sao có những người đặt lưng là ngủ, nhưng cũng có những người lạ chăn lạ đệm là quá đủ để trằn trọc nguyên đêm rồi?

Có thể bạn quan tâm