Có 77 kết quả :

Kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam

TPO - Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan T,Ư vừa kỷ luật ông Võ Tường Kha - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và nhiều cán bộ

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và nhiều cán bộ

TPO - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và nhiều cán bộ liên quan.