TT-Huế thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
TPO - Hội nghị hiệp thương tại TT-Huế đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh TT-Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TT-Huế thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1

Biểu quyết thống nhất tại hội nghị hiệp thương. Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh TT-Huế, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 13 người, cơ cấu và thành phầm gồm: 6 đại biểu nữ (tỷ lệ 46%),  2 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (tỷ lệ 15%), 3 đại biểu dân tộc thiểu số (tỷ lệ 23%), 1 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 8%) và 1 đại biểu tái cử (tỷ lệ 8%); 100% có trình độ đại học, trong đó có 10 đại biểu trình độ trên đại học.

Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026, có tất cả 96 ứng cử viên.

Trong đó, đại biểu nữ chiếm 37,5% (36 người); 18,75% đại biểu ngoài Đảng (18 người), 7,29% đại biểu dân tộc thiểu số (7 người), 3,125% đại biểu tôn giáo (3 người), 15,62% đại biểu trẻ tuổi (15 người), 19,79% đại biểu tái cử (19 người).

Về trình độ học vấn, 1 đại biểu trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 1,04%); 95 đại biểu trình độ cao đẳng, đại học; 41 đại biểu trên đại học (tỷ lệ lần lượt là 98,96% và 42,7%).

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 96 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MỚI - NÓNG