Có 13 kết quả :

Truy xuất từ... ngọn

Truy xuất từ... ngọn

TP - Chuyện TPHCM thực hiện đeo vòng cho lợn (heo) để truy xuất nguồn gốc là điều mới, chưa tỉnh thành nào làm được. Tất nhiên, mọi nỗ lực để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân đều đáng ghi nhận, đáng hoan nghênh.
Người tiêu dùng vẫn đang “chịu trận” với nạn lạm dụng kháng sinh của người chăn nuôi. Ảnh: Bình Phương.

Bữa ăn ngập kháng sinh

TP - Bộ NN&PTNT đưa ra lộ trình cấm kháng sinh kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản từ năm 2018. Tuy nhiên, với thói quen dùng kháng sinh vô tội vạ như hiện nay, mục tiêu thực phẩm “sạch” cho người tiêu dùng vẫn còn xa vời…