Trường Đại học tổ chức dạy trực tuyến, thay đổi cách tiếp sinh viên vì dịch COVID-19

Trường Đại học tổ chức dạy trực tuyến, thay đổi cách tiếp sinh viên vì dịch COVID-19
TPO - Căn cứ thực tế diễn biến của dịch COVID-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch, trường Đại học Ngoại thương yêu cầu toàn bộ sinh viên học trực tuyến từ ngày 17 - 28/8.

Theo đó, sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh học không tập trung từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020.

Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường trước khi triển khai.

Trên cơ sở qui định tại địa phương và thực tế khối lượng giảng dạy, các Phòng/Viện/Khoa/Trung tâm và cơ sở sẽ xây dựng tiến độ học tập cho các loại hình/bậc đào tạo, các học phần cụ thể, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Viện/Khoa/Bộ môn tổ chức triển khai việc giảng dạy trực tuyến, theo dõi và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường. Giảng viên giảng dạy các lớp tuân thủ nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu đã công bố, thông báo cho sinh viên, học viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Nhà trường sẽ gửi hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng các hệ thống trực tuyến trên về các cơ sở, đơn vị trong trường.

Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, nhà trường sẽ có thông báo kịp thời về kế hoạch học tập cho giai đoạn sau 28/8/2020.

Trước đó, trường Đại học Ngoại thương cũng có thông báo về việc triển khai tiếp sinh viên trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo cần phải thực hiện theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông báo này, để nhanh chóng giải quyết các công việc có liên quan đến việc đăng ký khối lượng học tập, xác nhận thông tin và giải đáp các thắc mắc khác, từ ngày 11/8 đến hết ngày 28/8, Phòng Quản lý đào tạo thay đôi phương thức tiếp và giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

MỚI - NÓNG