Có 3 kết quả :

Ảnh Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn

T.Ư Đoàn đẩy mạnh công tác tài năng trẻ

TPO - Ngày 30/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức lớp tập huấn công tác tài năng trẻ năm 2016 khu vực phía Bắc, nhằm trang bị và cung cấp các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển nhân lực, nhân tài; về thực trạng công tác tài năng trẻ hiện nay.