Có 51 kết quả :

Bình Dương công bố thành lập 6 tổ, phân công từng lãnh đạo giám sát các ‘siêu dự án’

Bình Dương công bố thành lập 6 tổ, phân công từng lãnh đạo giám sát các ‘siêu dự án’

TPO - Bình Dương đang đầu tư xây dựng hàng loạt dự án đường kết nối vùng quy mô lớn tạo tính đột phá, có sức ảnh hưởng để phát triển toàn diện. Với quyết tâm trong nhiệm kỳ này phải hoàn thành các dự án mang lại lợi ích chung, Bình Dương lập 6 tổ, phân công từng lãnh đạo chủ chốt giám sát trong quá trình thực hiện.