Tổ chức phản biện xã hội dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi

Tổ chức phản biện xã hội dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi
TPO - Nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật thanh niên có tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thanh niên và công tác thanh niên phát triển, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).  

Theo đó, trong thời gian tháng 8-9, tổ chức hội nghị phản biện xã hội hoặc hội nghị tiếp xức cử tri trẻ theo chuyên đề về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi); mời các đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương tham dự để trực tiếp lắng nghe các ý kiến phản biện xã hội, góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời phối hợp cơ quan thông tấn truyền hình phản ánh kịp thời quan điểm của tổ chức Đoàn, Hội của địa phương, nhu cầu nguyện vọng chính đáng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Nội dung phản biện, góp ý các cấp bộ đoàn tập trung: Đánh giá toàn diện, khách quan các nội dung đã quy định trong Luật 2005, từ đó đề xuất các quy định hiện còn hợp lý, khả thi, có hiệu lựa, hiệu quả cần tiếp tục kế thừa hoặc phát triển thêm phù hợp với tình hình mới.

Khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh, tầm quan trọng và hiệu quả trong hoạt động thực tế của tổ chức thanh niên (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam) và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong suốt lịch sử ra đời, phát triển và trong giai đoạn hiện nay, từ đó dãn tới yêu cầu khách quan, sự cần thiết phải luật hóa trong dự thảo Luật, nhiệm vụ, những yêu cầu đối với các tổ chức này nhằm tạo điều kiện pháp lý quan trọng để tiếp tục vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển, tập hợp, phát thuy thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề xuất các chính sách mới, cụ thể, tạo điều kiện để phát triển thanh niên trong tình hình mới, trong đó quan tâm nhóm chính sách dành cho thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tài năng, thanh niên yếu thế, nhóm chính sách để phát huy tốt nhất các quyền của thanh niên, các nghĩa vụ của thanh niên cần có.

Việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) là nội dung quan trọng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện kết quả tốt nhất.

Sau hội nghị phản biện xã hội, hội nghị cử tri trẻ chuyên đề, tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả đến Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và gửi về T.Ư Đoàn qua Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Vài chuyện lạ ở đêm nhạc của Vũ
Vài chuyện lạ ở đêm nhạc của Vũ
TPO - Vũ vừa kết thúc tua diễn Một vạn năm với đêm nhạc đáng nhớ tại Hà Nội, cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của anh trong giới trẻ. Hàng ngàn người bất chấp trời mưa và đi bộ đến rạc chân để được thưởng thức âm nhạc của "hoàng tử indie".