Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập huyện, xã ở Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh

Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét sáp nhập huyện, xã trong nhiều tỉnh
Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét sáp nhập huyện, xã trong nhiều tỉnh
TPO - Nhiều đơn vị hành chính cấp xã, huyện ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa sẽ được xem xét, sáp nhập trong tháng 10 tới đây.

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10. Đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 diễn ra vài ngày sau đó. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Cụ thể, tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Cùng với việc chuẩn bị kỳ họp, dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019; đồng thời cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Cũng tại kỳ họp này, Thường vụ cũng sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ.

Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ sẽ có phiên làm việc để xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hoá và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; thành lập 3 phường Hoà Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Để đảm bảo chất lượng thẩm tra và hiệu quả phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan trình cần gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra.

Các cơ quan thẩm tra tích cực, chủ động theo dõi tiến độ chuẩn bị các nội dung của cơ quan trình và tiến hành thẩm tra trước khi triệu tập phiên họp.

MỚI - NÓNG