Có 5 kết quả :

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trong lần trao đổi với PV​. Ảnh Như Ý.

Tổng Thư ký Quốc hội: Sẽ chọn phương án tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp

TP - “Tiếp thu các ý kiến, chúng tôi đang suy nghĩ, soạn thảo để lựa chọn phương án tốt nhất. Làm sao vừa đảm bảo cho các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi sâu, vừa đảm bảo cho báo chí đưa tin các phiên họp”, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/7 sau thông tin báo chí chỉ được dự 5 phút vào đầu mỗi buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.