Có 10 kết quả :

Bianfishco lại tiếp tục hứa trả nợ

Bianfishco lại tiếp tục hứa trả nợ

Ngày 31-3, ông Trần Văn Trí, người được bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) ủy quyền đã có cuộc họp với gần 20 hộ nông dân, đại diện Khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ và luật sư đại diện của các hộ nông dân để tiếp tục bàn về cách trả nợ. Cuộc họp này không cho các cơ quan báo chí tham dự.