Có 161 kết quả :

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Nguyễn Hoàng Đạo - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Nguyễn Ngọc Thuận và anh Trần Đăng Khoa được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI.
Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 - 2027

TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu 35 anh, chị vào Ban Chấp hành, trong đó có 9 ủy viên Ban thường vụ. Anh Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai khóa IX được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai khóa X.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XVI

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XVI

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ là 17 anh, chị. Chị Chu Hồng Minh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa mới. Các Phó Bí thư gồm các anh: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Đào Đức Việt và Nguyễn Tiến Hưng.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XV

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XV

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027, đã bầu 33 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, 11 anh, chị vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kon Tum, anh Xiêng Thanh Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn; các anh: A Xây, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Bảo Tân tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV

TPO - Chiều 26/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ nhất, anh Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị cũng bầu anh Nguyễn Thành Trung; anh Phạm Hồng Hiệp và chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.