Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027) diễn ra vào ngày 17 - 18/10 với tinh thần hành động: "Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân".
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII ảnh 1