Chân dung Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

TPO - Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chân dung Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1