Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 anh, chị. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1