Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng khoá XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 41 anh, chị. Ban Thường vụ gồm 10 anh, chị.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1