Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 31 anh, chị. Tuổi trung bình của Ban Chấp hành khóa mới là 32 tuổi.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1