Có 5 kết quả :

Chuyện chả ra chuyện

Chuyện chả ra chuyện

TP - Nhằm ngày vợ con vắng cả, ông Khương thực hiện cái thú “cảo thơm lần giở”. Không gian thanh vắng, nắng đầu thu trong trẻo thế này, đáng để mở toang cửa lắm. Lựa cuốn Truyện Kiều, pha chè ngon, đốt nén hương trám lấy không khí, ông bước vào cuộc lưu loạn, khúc lừa lọc, khúc ân tình, thảy đều lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.
Những hợp tác đầu tiên…(Nhóm Đặc nhiệm “Con Nai” với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1945 - Nguồn: http://www.cand.com.vn)

Khi lịch sử so sánh

TP - Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, quan hệ Việt-Mỹ thực sự đặc biệt trên nhiều phương diện. Trong đó, tưởng chừng như có nhiều thời khắc quan trọng đã diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng có thực sự như vậy, hãy thử so sánh một số biến cố đáng chú ý, cả những điều đáng tiếc và những điều hai bên đã làm được?