Quà cưới đặc biệt Bác Hồ tặng cho Hoàng tử Lào năm 1968 là gì?

TPO - Đám cưới Hoàng tử con trai út của Vua Sạvàng Vătthana tổ chức vào năm 1968. Nhà vua Lào chỉ mời mỗi nước cử 1 đại sứ và 1 tùy viên quân sự, cùng với phu nhân hoặc người tùy tùng lên kinh đô Luang Prabang trong 3 ngày. Bác Hồ đã gợi ý tặng vật phẩm gì?
Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?

1. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?

 • icon

  19 tuổi

 • icon

  20 tuổi

 • icon

  21 tuổi

Trong thời gian ở nước ngoài người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

2. Trong thời gian ở nước ngoài người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

 • icon

  Phụ bếp, cào tuyết

 • icon

  Thợ ảnh, viết báo

 • icon

  Đốt lò, làm bánh

 • icon

  Tất cả các công việc trên

Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc năm nào?

3. Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc năm nào?

 • icon

  1969

 • icon

  1968

 • icon

  1965

 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố năm 1969, gồm bao nhiêu trang?

4. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố năm 1969, gồm bao nhiêu trang?

 • icon

  3 trang viết tay

 • icon

  4 trang viết tay khổ 14,5 x 22cm

 • icon

  4 trang in khổ 14,5 x 22cm

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với báo Le Paria ( Người cùng khổ) là gì?

5. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với báo Le Paria ( Người cùng khổ) là gì?

 • icon

  Người sáng lập

 • icon

  Chủ bút

 • icon

  Chủ nhiệm

 • icon

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra một tờ báo với tên gọi thế nào?

6. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra một tờ báo với tên gọi thế nào?

 • icon

  Báo Cứu Quốc

 • icon

  Báo Thanh niên

 • icon

  Báo Tiền phong

Bác Hồ làm cha đỡ đầu của mấy người con?

7. Bác Hồ làm cha đỡ đầu của mấy người con?

 • icon

  1

 • icon

  2

 • icon

  3

Bác Hồ từng đóng vai ông thầy mo kiêm thầy cúng khi đi họp ở Cao Bằng năm 1942?

8. Bác Hồ từng đóng vai ông thầy mo kiêm thầy cúng khi đi họp ở Cao Bằng năm 1942?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Đám cưới Hoàng tử - con trai út của Vua Sạvàng Vătthana tổ chức vào năm 1968, Bác Hồ đã gợi ý tặng gì?

9. Đám cưới Hoàng tử - con trai út của Vua Sạvàng Vătthana tổ chức vào năm 1968, Bác Hồ đã gợi ý tặng gì?

 • icon

  Tấm khăn trải giường

 • icon

  Bức tranh sơn mài

 • icon

  Tặng phẩm bằng vàng

MỚI - NÓNG