Nhiều sông ở Thanh Hóa bị ô nhiễm

Nhiều sông ở Thanh Hóa bị ô nhiễm
TP - Ngày 8/1, ông Lưu Trọng Quang- Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chất lượng nước ở nhiều hệ thống sông trên địa bàn không đảm bảo mục đích cung cấp nước sinh hoạt và bị ô nhiễm.

Cụ thể: Qua kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước ở các sông: Mã, Chu, Yên, Cầu Chày, Bưởi, Hoạt, Thị Long, Nhơm, Hoàng, Lèn không đảm bảo mục đích cung cấp nước sinh hoạt và bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, NH4+. Ngoài ra, khu vực cửa sông ven biển có hiện tượng đất bị mặn hóa, phèn hóa, xâm nhập mặn, đặc biệt là các lưu vực sông Mã, sông Yên.

MỚI - NÓNG