Có 6 kết quả :

Newton lập công cho kinh tế Anh

Newton lập công cho kinh tế Anh

Một nghiên cứu khẳng định, nhà bác học thiên tài Isaac Newton tiết kiệm cho nền kinh tế Anh khoản tiền tương đương hàng triệu bảng bằng việc áp dụng những biện pháp chuẩn hóa đồng tiền vàng của vương quốc này.