Đại biểu Trương Trọng Nghĩa:

Mức sống tối thiểu không chỉ là 'ngày 3 bữa cơm, 1 năm 2 bộ quần áo'

0:00 / 0:00
0:00
Phát biểu thảo luận kinh tế - xã hội sáng 28/10, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhấn mạnh tới việc tăng lương để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, đặc biệt là người lao động trong ngành Y tế và giáo dục.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa lưu ý cần có ngay nghị quyết cải cách tiền lương và thu nhập của cán bộ công viên chức, theo nguyên tắc lương, thu nhập phải đủ để người lao động tái sản xuất, mở rộng sức lao động và chăm lo một phần cho gia đình.

"Xin lưu ý là mức sống tối thiểu ngày nay không chỉ là ngày ba bữa cơm và 1 năm thì 2 bộ quần áo như thời bao cấp" - đại biểu cho biết.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, để để nguồn lực không bị quá tải, cần phân chia lộ trình cho quá trình tăng lương.

"Những đối tượng thu nhập thấp nhất không đủ cho mức sống tối thiểu cần được tăng lương ngay lập tức kể từ 1 tháng 1 năm 2013. Quan tâm đến 2 ngành Y tế, giáo dục và những người hưởng lương hưu trợ cấp, thu nhập thấp, các đối tượng thu nhập cao hơn thì tăng chậm và ít hơn và để chia sẻ khó khăn chung và tiến tới ban hành luật về lương tối thiểu", đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Theo Truyền hình Quốc hội
MỚI - NÓNG