Một số Website thông tin du học bổ ích

Một số Website thông tin du học bổ ích
(TPO) Nhằm mục đích giúp các du học sinh có thêm thông tin du học ở các nước, xin giới thiệu 1 số trang web du học của các Hội thanh niên - sinh viên Việt nam tại nước ngoài.

Đây là những trang web du học đáng tin cậy, có nhiều thông tin bổ ích về học tập, học bổng, đời sống du học sinh Việt Nam ở các nước sở tại...

* Hội sinh viên Việt nam tại Anh: www.svuk.org.uk, www.postgraduate.org.uk

* Hội sinh viên Việt nam tại Mỹ: www.svduhoc.vnn.vn/usguide/

- Hội sinh viên Việt nam tại Bắc Mỹ: www.svduhoc.com

* Hội sinh viên Việt nam tại Nhật Bản: www.vysa.jp

* Hội sinh viên Việt nam tại Pháp: www.uevf.org, www.daugau.com, http://nnb.cjb.net (Nhóm Những Người Bạn tại Pháp)

* Hội sinh viên Việt nam tại Đức: www.avys.de

-  Hội sinh viên Việt nam tại thành phố Dresden-Đức:http://ipb.svvn-dresden.org

* Hội sinh viên Việt nam tại Hàn Quốc: http://vnkronline.net

* Hội sinh viên Việt nam tại Hà Lan: www.svnl.net

* Hội sinh viên Việt nam tại Phần Lan: http://otax.tky.hut.fi/~vn-uni/

* Hội sinh viên Việt nam tại Na Uy: www.avsnonline.net

* Hội sinh viên Việt nam tại Áo: www.sva-online.net

* Hội sinh viên Việt nam tại LB Nga: www.sinhvienmos.ru www.svvn.ru,

- Hội sinh viên Việt nam tại Saint - Petecburg: www.svlen.com

* Hội sinh viên Việt nam tại Melbourne - Australia: www.movsa.org 

Một số trang web du học hữu ích khác

* Hội đồng Anh: www.britishcouncil.org

* IDP Education Australia (Tổ chức giáo dục quốc tế do các Trường đại học của Australia): www.idp.com.vn

Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG