Có 6 kết quả :

Ông Vũ Huy Hoàng bị xử lý kỷ luật ngay khi đã nghỉ hưu.

Xử lý cán bộ vi phạm đã nghỉ hưu: Khoanh vùng đến cấp nào?

TPO - Hai phương án được Bộ Nội vụ đưa ra khi sửa Luật Cán bộ công chức là: Quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đã nghỉ hưu; hoặc chỉ áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên.