Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm

Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm
TPO - Chiều 19/8, Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã có thông báo về việc kỷ luật cảnh cáo, kỷ luật khiển trách nhiều Giám đốc và Phó giám đốc các sở ngành có sai phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Theo đó, xét Tờ trình số 129 ngày 7/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo số 680 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy Khánh Hoà đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các giám đốc sở sau đây:

1. Đối với ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng:

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm ảnh 1 Dự án BT tại Trường Chính trị Khánh Hoà (cũ) được giao cho Công ty Thanh Yến có nhiều vi phạm

2. Đối với ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức Cảnh cáo.

3. Đối với ông Võ Tấn Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường:

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh cáo.

Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm ảnh 2 Nhiều dự án tại Bắc bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hoà có vi phạm trong giao đất

Tại kỳ họp thứ 34 ngày 4/8/2020, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương. Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các phó giám đốc sở sau đây:

1. Ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức Khiển trách.

Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm ảnh 3 Khánh Hoà cũng có nhiều vi phạm trong việc giao đất cho các chủ đầu tư tại TP Nha Trang

2. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhựt bằng hình thức Khiển trách.

3. Ông Trần Sỹ Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh:

Với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức Cảnh cáo.

 
Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở sai phạm ảnh 4 Nhiều dự án trên núi Chín Khúc (TP Nha Trang) có vi phạm trong giao đất lập dự án

Trước đó, UBKT Trung ương đã kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Vì thế, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) và ông Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà).

MỚI - NÓNG