Có 5 kết quả :

Lễ công bố quyết định đặt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. (ảnh minh họa)

Thành viên Hội đồng chức danh phải là người tài đức

TP - Trong lịch sử công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) của Việt Nam cho đến nay có hai vụ việc gây xôn xao dư luận. Một là vụ tước chức danh của một phó giáo sư vào năm 2006, và mới đây là số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 tăng đột biến, đến mức Thủ tướng phải yêu cầu Hội đồng Chức danh GS nhà nước (HĐCDGSNN) rà soát lại.
Thấy gì qua những con số của 'chuyến tàu' phong GS, PGS?

Thấy gì qua những con số của 'chuyến tàu' phong GS, PGS?

TPO - Với những số liệu được công bố công khai trên báo chí và trang thông tin của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, dù rất khó có thể rút ra kết luận gì về chất lượng ứng viên đạt GS và PGS năm 2017 so với các năm trước nhưng phần nào cho thấy bức tranh chưa mấy sáng sủa về đội ngũ học thuật nước nhà.