Có 180 kết quả :

Vinalines với lợi thế quản lý nhiều cảng biển lớn sẽ IPO vào tháng 9 tới.

'Ông lớn' vận tải biển Vinalines sắp IPO

TPO - Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, đồng thời với bán vốn nhà nước, Vinalines cũng tăng vốn điều lệ, nhà nước chỉ nắm giữ 65% vốn sau cổ phần hoá, thực hiện IPO vào tháng 9 tới.