Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế được tặng Huân chương Lao động

Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế được tặng Huân chương Lao động
TPO - Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho học sinh, sinh viên, học viên có hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải Nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Theo đó, đối tượng khen thưởng gồm: Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Theo đó, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho học sinh, sinh viên, học viên có hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải Nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Huân chương Lao động hạng nhì được tặng cho học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng thi Olympic quốc tế; huy chương bạc thi kỹ năng nghề thế giới; huy chương vàng thi kỹ năng nghề châu Á. 

Nghị định quy định học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng hoặc giải Nhất 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải Nhì 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải Ba 25 triệu đồng; Khuyến khích 10 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt huy chương vàng Olympic hoặc kỹ năng nghề châu Á được thưởng 35 triệu; huy chương bạc 25 triệu; huy chương đồng 10 triệu; khuyến khích 8 triệu đồng.

Mức thưởng tương ứng với cuộc thi khu vực Đông Nam Á từ 5 đến 25 triệu đồng. Học sinh, sinh viên đoạt giải nhất cấp quốc gia được thưởng 4 triệu đồng.

Người dân tộc thiểu số hoặc khuyết tật được hưởng 1,5 lần mức thưởng trên; đồng thời thuộc hai trường hợp trên được tăng 2 lần. ‌

Mức thưởng trên đã cao nhiều lần so với quy định hiện nay. Theo Quyết định 158 năm 2002, học sinh giành giải vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng 15 triệu, giải bạc 10 triệu, giải đồng 7 triệu và giải khuyến khích 3 triệu đồng.

Học sinh giành giải vàng tại các kỳ thi Olympic khu vực được thưởng 10, 7, 3, 1 triệu đồng tương ứng với các giải vàng, bạc, đồng, khuyến khích.

Nghị định có hiệu lực từ 1/11

MỚI - NÓNG