Hà Nội thiết lập đường dây nóng nhận phản ánh lạm thu đầu năm học

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số điện thoại đường dây nóng để học sinh, phụ huynh kịp thời phản ánh các khoản thu không đúng quy định trong năm học mới.

Đó là một trong những nội dung trong công văn mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn các quận, huyện và các trường THPT về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục công lập thu học phí theo các văn bản của TP Hà Nội. Với các cơ sở giảng dạy chương trình song bằng, thực hiện theo đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng của thành phố quy định.

Với các cơ sở ngoài công lập tự quyết định thu học phí theo quy định của Nghị định 86. Các cơ sở giáo dục khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định. Các đơn vị này phải công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

Với các khoản thu khác, các cơ sở giáo dục công lập phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi và phải được sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Với việc dạy thêm, học thêm, nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của trường.

Với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GTĐT Hà Nội lưu ý không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của phụ huynh các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm