Giải quyết hồ sơ về người có công còn tồn đọng

Giải quyết hồ sơ về người có công còn tồn đọng
TP - Kết quả Tổng rà soát người có công của Bộ LĐ-TB&XH thực hiện cho thấy, hiện cả nước còn khoảng 28.500 trường hợp tự kê khai là người có công chưa được hưởng chính sách. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các trường hợp kê khai là tồn đọng nêu trên chủ yếu do không có căn cứ, giấy tờ, tài liệu để thiết lập hồ sơ. Nhiều trường hợp đã lập hồ sơ nhưng không đủ điều kiện giải quyết (bị chết, bị thương không thuộc các trường hợp xác nhận liệt sĩ, thương binh theo quy định). Có những trường hợp đã được giám định nhưng không có thương tích thực thể, hoặc có thương tích nhẹ, không đủ tỷ lệ để xác nhận là thương binh…

Gần 70 năm qua, cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công, Bộ LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh: Rà soát trên diện rộng, ở phạm vi hẹp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, địa phương; Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể và quần chúng nhân dân phát hiện, đề xuất giải quyết chế độ đối với người có công chưa được hưởng chính sách… Tuy vậy, khó khăn trong giải quyết hồ sơ tồn đọng là đối tượng lập hồ sơ kê nhưng không có giấy tờ, căn cứ chứng minh (đặc biệt với hồ sơ liệt sĩ, thương binh, người bị địch bắt tù, đày).

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm