Có 7 kết quả :

Thu hồi 2 dự án du lịch có tổng vốn 530 triệu USD

Thu hồi 2 dự án du lịch có tổng vốn 530 triệu USD

TP - Văn phòng UBND tỉnh TT - Huế ngày 1-12 cho hay, UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án du lịch tại các huyện Phú Vang và Phú Lộc, với tổng số vốn đăng ký gần 530 triệu USD, do không thực hiện đúng tiến độ như cam kết.