Có 9184 kết quả :

Bất cập khiến nhà ở xã hội vừa thiếu, vừa ế

Bất cập khiến nhà ở xã hội vừa thiếu, vừa ế

TPO - Tại các khu vực có dự án nhà ở xã hội được mở bán, nhiều dự án ghi nhận lượng quan tâm, gửi hồ sơ gần hết bảng hàng ngay khi tung ra thị trường trong khi một số địa phương có khu chế xuất, khu công nghiệp với hàng trăm nghìn lao động nhập cư ghi nhận tình trạng “ế ẩm" dù chào bán nhiều lần.