Doanh nghiệp nội đang phục hồi

Doanh nghiệp nội đang phục hồi
TP - Theo Báo cáo nghiên cứu về niềm tin kinh doanh năm 2014, do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện, kết quả hoạt động năm 2013 đã mang lại những tia hy vọng mới cho doanh nghiệp (DN) trong nước.

Theo đó, có 82% đại diện DN cho biết, tại thời điểm đầu năm 2014, doanh thu năm 2013 của họ cao hơn năm 2012 và chỉ có 6% số DN có doanh thu 2013 giảm so với năm trước. 

Kết quả kinh doanh tốt năm 2013 đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các DN trong năm 2014. Gần 86% số DN được hỏi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trong năm 2014, trong khi chỉ có chưa đến 5% số DN e ngại khả năng doanh thu sẽ giảm sút trong năm 2014.

Điểm đáng mừng là hầu hết các DN cho biết sẽ tăng cường tuyển dụng mạnh lao động trong năm 2014. Đây sẽ là hy vọng cho Chính phủ, bởi nếu kế hoạch tăng quy mô lao động được thực hiện, số lao động thất nghiệp hiện nay sẽ giảm bớt và các gánh nặng về an sinh xã hội cũng được cải thiện.

Có 87,3% số DN được hỏi cho biết nâng cao hiệu quả quản lý đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong tăng trưởng doanh thu năm 2013 của DN. Ngoài ra, các DN đã nhận ra được tầm quan trọng của “chất” trong việc tăng doanh thu, qua đó có thể đẩy mạnh sự thay đổi trong tư duy chiến lược đáng kể, từ bỏ các mục tiêu ngắn hạn, hướng tới những chiến lược tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Cuộc điều tra cho thấy, tình hình bất ổn kinh tế trong và ngoài nước đang trở thành nỗi lo ngại lớn nhất của các DN. “Các DN đều cho rằng, trước mắt Chính phủ cần ưu tiên đảm bảo ổn định vĩ mô (65,52%), đơn giản hóa và giảm gánh nặng của các thủ tục hành chính (64,94%), tăng cường hỗ trợ DN thông qua các gói hỗ trợ tín dụng, ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế (63,22%)”, báo cáo nêu rõ.

MỚI - NÓNG