ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015
TPO - ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh 2015, trường sẽ xét tuyển căn cứ kết quả 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Theo đó, dự kiến trường có 7.000 chỉ tiêu hệ đại học, cao đẳng.

Tổ hợp môn thi quy định cho từng ngành xét tuyển đại học như sau:

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

Toán+ Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

D510203

3

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

D510205

4

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện)

D510301

5

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử)

D510302

6

Công nghệ kỹ thuật máy tính (Dự kiến)

D510304

7

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

D510206

8

Công nghệ điều khiển và tự động hoá

D510303

9

Hệ thống thông tin

D480104

10

Kỹ thuật phần mềm

D480103

11

Khoa học máy tính

D480101

12

Công nghệ thông tin (Dự kiến)

D480201

13

Kế toán

D340301

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

14

Quản trị kinh doanh

D340101

15

Tài chính ngân hàng

D340201

16

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch)

D340102

17

Kiểm toán (Dự kiến)

D340302

18

Quản trị văn phòng (Dự kiến)

D340406

19

Quản trị nhân lực (Dự kiến)

D340404

20

Công nghệ May

D540204

21

Thiết kế thời trang

D210404

22

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

D510401

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Hóa học + Sinh học

hoặc

Toán + Hóa học + Tiếng Anh

23

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chuyên ngành Hóa dầu )

D510402

24

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

D510406

25

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh)

26

Việt Nam học ( Hướng dẫn du lịch )

D220113

Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

hoặc

Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

hoặc

Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh

Cao đẳng: 

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi xét tuyển

1

Công nghệ chế tạo máy

C510202

Toán+ Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Hóa học+ Tiếng Anh

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

3

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

C510205

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

5

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

C510301

6

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

C510302

7

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

C510206

8

Công nghệ điều khiển và tự động hoá

C510303

9

Công nghệ thông tin

C480201

10

Kế toán

C340301

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

hoặc

Toán +Hóa học + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

11

Quản trị kinh doanh

C340101

12

Tài chính ngân hàng

C340201

13

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch)

C340102

14

Kiểm toán (Dự kiến)

C340302

15

Quản trị văn phòng (Dự kiến)

C340406

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Hóa học + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Ngữ Văn+ Tiếng Anh

hoặc

Ngữ Văn+ Lịch sử + Địa lý

16

Quản trị nhân lực (Dự kiến)

C340404

17

Công nghệ May

C540204

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Vật lý + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Hóa học + Tiếng Anh

hoặc

Toán + Ngữ Văn+ Tiếng Anh

18

Thiết kế thời trang

C210404

19

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

C510401

Toán + Vật lý + Hóa học

hoặc

Toán + Học học + Sinh học

hoặc

Toán + Hóa học + Tiếng Anh

20

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

C510406

21

Công nghệ kỹ thuật Hoá học ( chuyên ngành Hóa dầu )

C510402

22

Việt Nam học ( Hướng dẫn du lịch )

C220113

Toán + Ngữ Văn + Tiếng Anh

hoặc

Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

hoặc

Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh

Trường dự kiến có 6.700 hệ đào tạo đại học; 2.99 hệ cao đẳng; 300 trung cấp chuyên nghiệp; 1.000 cao đẳng nghề; 50 trung cấp nghề;

1.500 liên thông cao đẳng - đại học chính quy; 300 liên thông trung cấp chuyên nghiệp - đại học chính quy; 50 chỉ tiêu liên thông cao đẳng nghề - đại học chính quy; 800 chỉ tiêu vừa học vừa làm;

1.000 chỉ tiêu liên thông cao đẳng – đại học vừa học vừa làm; 500 chỉ tiêu liên thông trung cấp chuyên nghiệp - đại học vừa học vừa làm;

200 liên thông cao đẳng nghề - đại học vừa học vừa làm; 40 chỉ tiêu đại học chính quy chương trình hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh.

MỚI - NÓNG