Báo cáo thay đổi về khu vực tuyển sinh, mã tỉnh

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh TCCN năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2015 của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu, địa phương nào có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh, về mã tỉnh (TP), quận (huyện), thị xã so với năm 2014 (tính đến thời điểm nộp báo cáo này), đề nghị sở GDĐT báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT để điều chỉnh và đăng tải trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GD&ĐT.

Nếu trong báo cáo của sở GD&ĐT không có nội dung này, Bộ GDĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.

Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh TCCN năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2015, Bộ yêu cầu báo cáo về Bộ GD&ĐT kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2014 của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương.

Trong báo cáo, đề nghị các bộ, ngành, sở GD&ĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học của từng trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương; số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc biểu mẫu.

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015, trong đó đề nghị các bộ, ngành, sở GD&ĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015 của các trường đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Bộ GD&ĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GD&ĐT đối với những đơn vị không báo cáo về Bộ GD&ĐT theo các quy định trên.

MỚI - NÓNG