Dệt may, thủy sản, logistic... hưởng lợi từ CPTTP

TP - Hiệp định CPTPP chính thức được ký kết tại Chile, nhận định về cơ hội cho Việt Nam, Công ty Chứng khoán Bảo Việt  (BVSC) phân tích:  Khác với Hiệp định TPP, Hiệp định CPTPP có 20 nhóm nghĩa vụ được tạm hoãn.

Trong đó, có 11 nghĩa vụ liên quan tới sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến mua sắm Chính phủ, 7 nghĩa vụ còn lại liên quan đến quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài chính, viễn thông, môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng.

Nhìn chung, những nghĩa vụ này được đánh giá là ít có ảnh hưởng đến Việt Nam, thậm chí có 1 số nghĩa vụ (đặc biệt là liên quan tới sở hữu trí tuệ, được tạm hoãn) lại mang lại thuận lợi hơn cho Việt Nam so với các nước khác. Theo BVSC, hiện cả Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều đưa ra những dự báo khả quan về tác động của CPTPP đến GDP Việt Nam.

Về tác động trực tiếp của CPTPP đến hoạt động các doanh nghiệp trên sàn, BVSC đánh giá các ngành dệt may, thủy sản, logistic, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, bất động sản khu công nghiệp… là những ngành được hưởng lợi nhiều nhất nhờ cơ hội xuất khẩu sang các nước đối tác trong CPTPP mở rộng, cũng như kỳ vọng vào tăng trưởng trong việc thu hút FDI của Việt Nam những năm tới. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm