Đề nghị giám sát vốn ODA

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
TP - Ngày 18/4, tại buổi thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2015, Văn phòng Quốc hội đề nghị lựa chọn 4 nội dung từ 6 nội dung giám sát, trong đó có vấn đề sử dụng vốn vay ODA.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc giám sát hiệu quả sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội dự kiến giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì.

Ngoài ra, còn có 5 nội dung được đề nghị là: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2013; tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2011-2014; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội; việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Phải giám sát liên tục

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý và một số đại biểu cho rằng số lượng giám sát của Quốc hội và UBTVQH không nên quá nhiều. Mỗi cơ quan chỉ nên chọn một chuyên đề để giám sát trong năm 2015. Một số ý kiến cũng đồng tình, năm sau các Ủy ban nên tập trung vào việc giải trình, tổng kết 5 năm về kinh tế xã hội và chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ, không nhất thiết phải tổ chức giám sát.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lại cho rằng giám sát là chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc hội, không thể coi nhẹ. “Phải chống tư tưởng nhiệm kỳ, cho rằng cuối khóa rồi thì mềm mềm đi là không được. Quốc hội phải hoạt động liên tục, phải làm quyết liệt, khó mấy cũng phải làm, vì quyền lực của Quốc hội là quyền lực nhân dân, chứ không phải của riêng người nào” - ông Ksor Phước phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, mỗi kỳ họp Quốc hội nên giám sát một chuyên đề, UBTVQH chọn hai chuyên đề giám sát trong năm 2015, nhưng không nên đi quá rộng. Đối với các Ủy ban không giám sát chuyên đề riêng nữa, cần tăng cường hoạt động giải trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, nên tập trung giám sát các nội dung đang được triển khai theo tinh thần Hiến pháp, cải cách thể chế, quyền con người, quyền công dân.

MỚI - NÓNG