Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ‘nắm’ an ninh, nội chính TPHCM

TPO - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TPHCM, từ chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính cũng như trực tiếp chỉ đạo nhiều sở ban ngành, trong đó có Công an, Bộ tư lệnh TPHCM,...

Ngày 24/12, UBND TPHCM đã có quyết định về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 -2021.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TPHCM: Từ chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến dự toán ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại....

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ‘nắm’ an ninh, nội chính TPHCM ảnh 1 Thường trực UBND TPHCM và lãnh đạo một số sở ban ngành, đồng thời là ủy viên UBND TPHCM gặp gỡ đối thoại với Chủ tịch UBND 322 phường xã, thị trấn 

Ông Phong trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học - Công nghệ, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ đội biên phòng TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Ông Bình còn trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM, Quỹ Phát triển đất TPHCM, một số tổng công ty...

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách giúp chủ tịch UBND TP triển khai nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực tài chính - ngân sách, ngân hàng, thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ‘nắm’ an ninh, nội chính TPHCM ảnh 2 Thường trực UBND TPHCM phân công lại nhiệm vụ sau khi bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu

Bà Thắng trực tiếp chỉ đạo các Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op), một số tổng công ty; phối hợp theo dõi Cục Thuế TPHCM, Cục Hải quan TPHCM, Cục Quản lý thị trường TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, một số công ty bảo hiểm...

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai nghị quyết số 131 của Quốc hội và nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Hoan trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quản lý công chức, viên chức; văn hóa, thể dục thể thao; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai...

Ông Hoan trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua - khen thưởng, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và một số công ty...

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy...

Ông Dương Anh Đức - phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học.

Ông Đức trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước...

Ông Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban quản lý An toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một số cơ quan báo đài và công ty...

MỚI - NÓNG