Chống tham nhũng, TPHCM chuyển đổi công tác trên 2.000 cán bộ

TPO - Việc chuyển đổi vị trí công tác của 2.209 cán bộ đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

UBND TPHCM vừa có công văn số 82/BC-UBND báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM đặc biệt quan tâm và luôn xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính cấp bách và lâu dài.

Chủ tịch UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở/ban/ngành, Chủ tịch UBND các phường/xã/thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý. Cơ quan thanh tra các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Chống tham nhũng, TPHCM chuyển đổi công tác trên 2.000 cán bộ ảnh 1 Tham nhũng, cán bộ biến chất luôn là những vấn đề nóng trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Theo UBND TPHCM, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, đạt được những thành quả bước đầu, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.

Một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng của TPHCM là rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí làm việc. Trong năm 2019, TPHCM đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 2.209 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các chức danh tư pháp-hộ tịch, vă hóa-xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính-nhà đất, y tế, thủ kho thuộc các ngành hải quan, thanh tra nhà nước, thanh tra xây dựng…

Theo đánh giá của UBND TPHCM, việc chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công tác này đã được các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị trực thuộc tích cực rà soát, lập danh sách những trường hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Bên cạnh đó việc lập đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận phản ánh hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân cũng đạt kết quả nhất định.

Chống tham nhũng, TPHCM chuyển đổi công tác trên 2.000 cán bộ ảnh 2 TPHCM thực hiện việc luân chuyển vị trí công tác của cán bộ nhằm ngăn ngừa tham nhũng

Cụ thể, đường dây nóng số 088.247.247 và hộp thư duongdaynong@tphcm.gov.vn, trong năm 2019 đã tiếp nhận 6.787 thông tin cấp độ 2, đã nhận phản hồi kết quả giải quyết từ các cơ quan 5.382/6.787 thông tin. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tiếp nhận và xử lý 26 thông tin, hiện có 20 thông tin đã được công khai trên cổng này.

Tuy nhiên, báo cáo của UBND TPHCM nhìn nhận do là địa bàn có quy mô dân số, kinh tế lớn nhất của cả nước nên nhu cầu về giao dịch hành chính, kinh tế của thành phố có khối lượng rất lớn. Khối lượng tài sản, đất công giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý rất nhiều. Từ đây, tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Ngoài ra, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” đã và đang được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song vẫn còn một số tồn tại, chưa có chuyển biến mạnh.

UBND TPHCM cho biết trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan gắn với kế hoạch phòng chống tham nhũng của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành phố sẽ đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng.

“TPHCM tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng cấp quận, huyện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác chống tham nhũng”, báo cáo của UBND TPHCM cho biết.

MỚI - NÓNG